MM Patents

 
 

Europæisk patentagent - Europæisk varemærke og designagent

Nyhedsundersøgelser


En nyhedsundersøgelse har til formål at finde frem til kendt viden, som måtte være nyhedsskadelig, idet en opfindelse kun kan patenteres, hvis den både har nyhed, opfindelseshøjde og er industrielt anvendelig.


Ved en nyhedsundersøgelse foretages en søgning med et sæt udvalgte søgeord og viden om opfindelsens type på Den europæiske patentmyndigheds verdensomspændende database, Espacenet, der indeholder over 100 millioner dokumenter fra over 100 forskellige lande verden over. Hvis resultatet er, at ingen nyhedsskadelige dokumenter kan findes, vil der også blive søgt på Google.

 

En nyhedsundersøgelse i Espacenet vil i de fleste tilfælde kunne afsløre kendt viden, som måtte være nyhedsskadelig.


Kunden udarbejder en kort beskrivelse af sin opfindelse og om muligt også en skitse.


Prisen for en nyhedsundersøgelse på baggrund af beskrivelse og skitse er kr. 5000,- ekskl. moms.


Hvis resultat er, at der ikke bliver fundet nyhedsskadelige dokumenter publiceret på Espacenet eller med Google på internettet, skal kunden vælge, om denne ønsker at gå videre med at få udarbejdet en patent- eller brugsmodelansøgning. Prisen på udarbejdelse af en patent- eller brugsmodelansøgning vil i så fald blive reduceret med kr. 5000,- ekskl. moms.


Resultatet af nyhedsundersøgelsen beskrives i en rapport, der tilsendes kunden.