MM Patents

 
 

Europæisk patentagent - Europæisk varemærke og designagent

Vores ekspertise:

Procesteknologi

Bioteknologi

Mekaniske dele

Trafikrelaterede opfindelser

CII opfindelser (Computer Implemented Inventions)

Kemi

Teknisk kemi

Design

Der kan opnås en designrettighed på håndgribelige produkter, som har et sæt kendetegn ved produktet selv eller produktets visuelle udseende. Produktet kan være produktet som sådan eller en del af produktet. Sættet af egenskaber bør være nye og have individuel karakter. Sættet af egenskaber skal til sammen give den erfarne bruger et indtryk af, at dit produkt er nyt og har individuel karakter.


Ansøgere, der har deres hovedforretningssted inden for EU, kan få en ikke-registreret EU-designrettighed ved den første offentliggørelse af det nye design. Denne uregistrerede EU-designrettighed giver en designrettighed i 3 år. Der er imidlertid kun tale om beskyttelse mod nærgående efterligninger.


Skal designes beskyttes længere end 3 år, skal man indgive sin ansøgning om et registreret design inden for 12 måneder fra den første offentliggørelse (Skånefrist) af sit design. Ansøgning om registrering af en EU-designrettighed indgives inden for denne frist, kan en registreret designret fås i alt 5 år fra ansøgningsdatoen og kan forlænges med yderligere 4 gange 5 år.


MM patents yder generel bistand til potentielle kunder og indleverer ansøgninger om designregistrering for Danmark og for EU.


Hvis din designrettighed krænkes af en konkurrent, kan MM patents også hjælpe.


Din konkurrent kan have sent til dig og eventuelt også indgivet til Patent-og Varemærke Styrelsen en påstand om, at din designrettighed ikke er ny. I dette tilfælde kan MM patents hjælpe med at udarbejde og indlevere en skriftlig afvisning af dette med henvisning til designloven.


Hvis du ønsker at indgive en ansøgning om ugyldighed, fordi dit produkt er krænket af en konkurrent, kan MM patents også hjælpe dig.


Selvom du måske har opnået en designrettighed, er det vigtigt, at produktet ikke ligner et produkt fra en konkurrent. Det er ikke tilladt at nyde markedsværdi fra en konkurrents produkt ved at fremstille og markedsføre et produkt, der ligner.